De Crypte

De Crypte van Ronse (op 1′ wandelafstand van Adelaide) is uniek en mag je in geen geval missen. De Crypte dient als bewaarplaats voor de relikwieën van Sint-Hermes, patroonheilige van de zenuw- en geesteszieken. In de middeleeuwen was Ronse een belangrijk religieus centrum. Bedevaarders kwamen van heinde en verre om hulp en genezing te vragen. Het elf-eeuwse bouwwerk telt 32 zuilen, heeft prachtige muren in natuursteen, een verborgen grafkamer en een waterput met badkamers voor de zieke bezoekers. Je vindt er ook een permanente tentoonstelling van alle archeologische vondsten sedert 1948. Je kan er ook het zgn “zottenboek” inkijken, een registratieboek voor de pelgrims. Er zijn audiogidsen in 4 talen beschikbaar.

1 maart tot 30 sept.: dins- t.e.m. zondag: van 10-12u en 14-17 u, gesloten op maandag, open op feestdagen /1 okt. tot 30 nov.: zat-, zon- en feestdagen van 14-17u /1 dedc. tot 28 feb.: gesloten

Tickets individu + audiogids inbegrepen: volwassenen: € 5,00, kinderen tot 12 j: gratis , ticket Must + Crypte: € 8,00

Tarief bezoek met gids: 2,50 euro + gids € 30,00/uur